Milan Bobot - servis meracej a čerpacej techniky
Osiková 13, 010 07 Žilina
Tel: 041 7234 380, Mobil: +421 905 237 863
E-mail: mibo@mibo.sk
Aktuality
Hlavná stránka
Firemný prospekt na stiahnutie

Stiahnuť »

rozdelovač Výdajné zariadenia PHM

Kompletný sortiment výdajných stojanov PIUSI, Gespasa, EVS Viac »

rozdelovač Nádrže PHM

Najširšia ponuka nádrží na slovenskom trhu Viac »

rozdelovač Rekuperačné jednotky

na zachytávanie benzínových pár - od 1.1. 2008 legislatívna povinnosť
Viac »

MIBO - servis meracej a čerpacej techniky

Ilustračný obrázok 1 Na základe skúseností nadobudnutých dlhoročným pôsobením (od r. 1992) na slovenskom aj českom trhu, poskytuje firma komplexné portfólio služieb a produktov týkajúcich sa zriaďovania, prevádzky a servisu olejových hospodárstiev a čerpacích staníc PHM.

Medzi hlavné činnosti firmy patrí:

sipka Revízia nádrží pre PHM (čistenie nádrží PHM; odkaľovanie nádrží PHM a s tým spojená likvidácia kalov, kalibrácia nádrží, meranie hrúbky stien nádrží, vložkovanie nádrží, montáž zariadenia na signalizáciu stavu hladiny PHM, snímače úniku ropných látok atď.),
sipka Rekuperácia – inštalácia technológie na zachytávanie a spätnú cirkuláciu benzínových pár
sipka Servis výdajných stojanov PHM (EVS, ADAST, Piusi, Gespasa , Benč a iné), opravy prietokových meradiel, čerpadiel, výdajných pištolí na PHM a pod

Doodávky, montáž:

sipka Výdajné pištole na PHM;
sipka Výdajné stojany pre vnútropodnikový aj verejný výdaj PHM (Piusi, Gespasa);
sipka Prietokové meradlá (servis, opravy, zoradenie, preskúšanie, úradné overenie prietokových meradiel)
sipka Hadice na PHM;
sipka Dvojplášťové nádrže na PHM (dodávka, uloženie, sprevádzkovanie podzemných a nadzemných nádrží PHM);
sipka Kompletná ponuka tovaru PIUSI a GESPASA.;
sipka Ďalší sortiment (transportovateľné nádrže na PHM, prietokomery, poistné armatúry - protidetonačné a protiexplozívne poistky, filtre atď.).

Ilustračný obrázok 2Firma teda zabezpečuje celý reťazec aktivít počnúc projekciou ČS PHM, dodávkou technológií na skladovanie a výdaj pohonných látok , ich montážou resp. osadením, až po bežný servis a opravy jednotlivých technologických častí čerpacích staníc PHM.Copyright © MIBO.sk, 2008 | Tvorba web stránok - webriesenia | SEO optimalizácia web stránok