Potrebujete poradiť, objednať tovar?

Mobil: +421 905 237 863
E-mail: mibo@mibo.sk
Aktuality
Revízie nádrží
Firemný prospekt na stiahnutie

Stiahnuť »

rozdelovač Výdajné zariadenia PHM

kompletný sortiment výdajných zariadení PIUSI, HiFa, Benč Viac »

rozdelovač Nádrže PHM

Najširšia ponuka nádrží na slovenskom trhu Viac »

rozdelovač
Priemyselné obaly, skladovanie

Revízie nádrží

Zabezpečujeme:

sipka čistenie všetkých druhov nádrží na PHM od ropných produktov, čistenie lapolov, sedimentačných jímok
sipka odkaľovanie skladovacích nádrží PHM, odvoz a ekologickú likvidáciu kalov,
sipka kalibráciu nádrží na PHM laserom, vydanie kalibračných tabuliek,
sipka kalibráciu nádrží na PHM laserom, vydanie kalibračných tabuliek,
sipka vykonávanie ultrazvukového merania hrúbky stien, tesnostných skúšok nádrží PHM a potrubných rozvodov, vydanie protokolov o ich kvalite podľa STN 75 3415 a 65 0201,
sipka vykonanie vizuálnej kontroly nádrží pre PHM, vydanie protokolu o kontrole podľa STN 75 3415,
sipka kontrolu technického stavu skladovacích nádrží a ich príslušenstva, vydanie protokolu o kontrole podľa STN 75 3415,
sipka dodávku a montáž zariadení na signalizáciu stavu PHM v nádrži (stav v mm, litroch, teplota paliva, signalizácia pri úniku paliva, maximálnej, minimálnej resp. havarijnej úrovne paliva, krádeži paliva),
sipka dodávku a montáž snímačov úniku ropných látok do medziplášťovej oblasti, potrubných kanálov a záchytných jímok,
sipka dodávku, uloženie a sprevádzkovanie nových, používaných resp. repasovaných nadzemných aj podzemných nádrží PHM,
sipka vložkovanie nádrží pre PHM t.j. úpravu jednoplášťovej nádrže na dvojplášťovú vyhovujúcu platným zákonom a normám,
sipka nátery vnútorných a vonkajších častí nádrží PHM,
sipka montáž, servis a pravidelná údržba elektrických zariadení a bleskozvodov nádrží PHM, elektrorevízia vrátane vydania revíznej správy,
sipka likvidácia objektov ropného hospodárstva a olejového hospodárstva,
sipka projektovú dokumentácia, poskytovanie poradenskej činnosti pri príprave alebo samotnej realizácii stavby ČS PHM a dodávku kompletných technológii pri výstavbe čerpacích staníc PHM, skladov ropných produktov.


Copyright © MIBO.sk, 2008 | Tvorba web stránok - webriesenia | SEO optimalizácia web stránok